Omvormers voor zonnepanelen

Om de stroom van de zonnepanelen om te zetten naar stroom die je kan gebruiken heb je een omvormer nodig. Een omvormer voor zonnepanelen is erg belangrijk!

De stroom die uit zonnepanelen komt is Gelijkstroom (DC: Direct Current), dit is stroom zoals die in batterijen en accu’s en loopt van de pluspool (+) naar de minpool (-).
De stroom die door een huis loopt en uit het stopcontact komt is Wisselstroom (AC: Alternating Current), deze stroom heeft een wisselende stroomrichting en wordt gebruikt door bijna alle huishoudelijke apparaten.
Omvormers zonnepanelen

Welke omvormers zijn er?

Om de stroom uit de zonnepanelen om te zetten naar de stroom die je gebruikt in je huis heb je een omvormer nodig. Er zijn hiervoor verschillende opties:

Stringomvormer

De String omvormer wordt gezien als de gewone omvormer die standaard wordt gebruikt in installaties. Deze omvormer is het goedkoopst maar wel een duurzame optie. De String omvormer is in serie op alle zonnepanelen aangesloten.
In de markt staat de stringomvormer bekend als de omvormer die voor een niet efficiënt systeem zorgt bij de toetreding van schaduw, echter zijn er tegenwoordig ook stringomvormers met een “shadefix” managementsysteem in de stringomvormer. Dit maakt de keuze voor micro-omvormers of optimizers niet altijd nodig bij schaduwvorming.

Micro-omvormers

De micro-omvormers zitten los op elk zonnepaneel. Deze omvormers zijn parallel geschakeld. De micro-omvormers zijn vaak een duurdere optie dan gewone omvormers. In bepaalde situaties met schaduw vorming kan het aantrekkelijk zijn om te kiezen voor micro-omvormers. Bij micro-omvormers heeft elk paneel zijn eigen MPP-tracker. Elk paneel is dus een op zichzelf staand “mini systeem”. De panelen liggen nog steeds naast elkaar, maar zijn niet samen verbonden aan dezelfde string. Ze hebben allemaal een eigen bekabeling van de micro-omvormer naar het paneel. 

Power optimizers

De Power Optimizers (ook wel bekend als optimizers) zitten op elk zonnepaneel en hebben daarnaast een centrale stringomvormer (de versie die hierboven al is uitgelegd). Het verschil tussen de micro-omvormers en optimizers is dat de optimizers wisselen tussen serie- en parallelschakeling, het omzetten naar wisselstroom gebeurt nog in de stringomvormer. Een optimizer optimaliseert de opbrengst die de installatie kan hebben. Een dergelijke omvormer maakt de installatie duurder maar kan meer opleveren. Er is wel een minimale lengte van de aansluiting. Voor deze optie geldt ook dat het in bepaalde situaties waarbij schaduwvorming optreedt, het aantrekkelijker kan zijn om te kiezen voor optimizers.
© 2022 Professorpaneel
KvK-nummer: 86104101
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram