Salderingsregeling

Hoe werkt het?

Aan het einde van het jaar krijg je bij de jaarrekening van je leverancier te zien of je meer of minder hebt opgewekt dan afgenomen van de energieleverancier. Indien je evenveel hebt afgenomen van de leverancier als opgewekt met je zonnepanelen, wordt dit tegen elkaar weggestreept. Dit heet salderen.
Hoe werkt de salderingsregeling? Dit wordt hieronder toegelicht. 

Voorbeeld 1

Je hebt 2500kWh verbruikt en 2000kWh terug geleverd.

Op de jaarrekening krijg je te zien dat je kWh afname over de looptijd van een jaar 2500 kWh was. U heeft gedurende het hele jaar 2000kWh terug geleverd. Dit betekend dat van de 2500 kWh, 2000kWh wordt “weggestreept”. Dit gebeurd tegen jou totaal tarief elektriciteit.

Stel dat je 0,50 cent betaald voor een kWh, wordt de 2000kWh ook voor 0,50 cent weggestreept. U betaald dus 0,50 cent X 500kWh (afnameoverschot) = 250 euro ,- voor uw elektriciteit in voorbeeld 1.

Voorbeeld 2

Je hebt 2000kWh verbruikt en 2500kWh terug geleverd.

Omdat je meer hebt terug geleverd dan je hebt verbruikt hoef je niet te betalen voor je elektriciteit. Je hebt de leverancier namelijk op jaarbasis meer stroom bezorgd dan afgenomen. Dit betekend dat je net als in voorbeeld 1 mag wegstrepen. 2000 om 2000.

500kWh terug-leveroverschot blijft over. Hiervoor krijg je een vergoeding, hoe hoog deze vergoeding is, bepaald de leverancier.

Stel deze is 0,05 cent per kWh. Dan krijgt u 500 X 0,05 = 25,- terug van uw leverancier. U heeft in het jaar van voorbeeld 2 niet betaald voor uw elektriciteit, maar ontvangt geld.

 

 

Let op!

Het in deze voorbeelden genoemde “wegstrepen” heet salderen. De vergoeding die je krijgt bij een overschot dat je terug geleverd (die 0,05 cent) wordt hier vaak mee verward. De salderingsregeling is dus het wegstrepen tegen de één op één elektriciteitsprijs van je contract. Daarnaast krijg je een vergoeding bij een overschot. We merken dat dit vaak voor verwarring zorgt als over dit onderwerp gesproken wordt. Let hier dus goed op.

Salderingsregeling

Wat gaat er veranderen aan de salderingsregeling?

Om deze vraag te beantwoorden zijn we afhankelijk van de plannen van het kabinet. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om vanaf 2023 of 2024 de salderingsregeling “af te bouwen”. 

Waarom?

Als je in voorbeeld één en twee ziet, betaal je dankzij het hebben van zonnepanelen relatief weinig voor je energierekening. Hierdoor loopt de regering belastinginkomsten mis. Omdat steeds meer mensen zonnepanelen nemen loopt dit bedrag voor de regering aardig op.

Wat gaat er dan precies veranderen?

Om te begrijpen wat er gaat veranderen is het belangrijk dat je onthoudt dat de salderingsregeling bestaat uit het één op één wegstrepen van je verbruik. Daarnaast krijg je een vergoeding bij een overschot. 
In het voorgelegde wetsvoorstel wil de regering de door jou teruggeleverde kWh per jaar die je mag salderen jaarlijks terugschroeven met 9%, om vervolgens na een aantal jaar dus volledig te zijn verdwenen. 

Dit gaat er na 2023 dan als volgt uitzien, om dit te vereenvoudigen gebruiken we weer voorbeeld 2: Je hebt 2000kWh van de leverancier gebruikt en 2500kWh opgewekt

Oorspronkelijk mocht je 2000kWh salderen en kreeg je voor de overige 500kWh de vergoeding van (bijvoorbeeld) 0,05 cent.

In 2024 mag je nog maar 91% van de door jou opgewekte kWh salderen.

Nu mag je 91% van de 2000kWh wegstrepen.

Rekenvoorbeeld: je mag 2000 X 0,91 = 1820 kWh salderen.

Wat gebeurd er met de andere 180kWh?

Hier krijg je nog steeds een vergoeding voor. Je kreeg dus al een vergoeding voor de 500kWh overschot. Hier komt de 180kWh dus bij. Je krijgt in 2024 dus een vergoeding voor 680kWh X 0,05 cent = 34 ,- Hiermee bespaar je dus minder dan wanneer je 100% mocht wegstrepen.

In 2025 mag je nog maar 82% van je opgewekte kWh salderen. 2000 X 0,82 = 1640 kWh salderen.

Let op!

Het percentage dat je dus mag wegstrepen tegen het totale elektriciteitstarief wordt elk jaar minder. Steeds meer kWh die je opwekt zullen worden vergoed in plaats van “weggestreept” en dus gesaldeerd.

Wat betekend dit voor mij?

Met de vors gestegen energieprijzen zal het kabinet dit wetsvoorstel waarschijnlijk nog even uitstellen, dan wel aanpassen (zoals al een paar keer eerder is gebeurd). Wij van professorpaneel.nl raden je daarom aan om tegen 2030 goed te kijken naar de mogelijkheden tot energieopslag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan accu’s.
Daarnaast is het verstandig om bij het nemen van zonnepanelen na te gaan hoe je denkt dat jou verbruik eruit gaat zien de aankomende jaren. Wordt dit meer of minder? We raden je aan om net iets minder te kunnen opwekken dan je denkt te gaan verbruiken de aankomende jaren.
Stroom die wordt gegenereerd uit zonnepanelen gaat direct naar beschikbare apparaten in je woning. Het wordt uiteindelijk dus voordelig om zoveel mogelijk apparaten te gebruiken tijdens de zon uren. Zodat je niet afneemt van het net. Denk hierbij aan de vaatwasser en de wasmachine. 
© 2022 Professorpaneel
KvK-nummer: 86104101
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram